Xavier Educational SoftwareXavier Educational Software

Site Navigation

Pwmpiwr Brawddeg

The program's main features
Schools may order a free trial - if the program isn't suitable, simply return it.
  • Yn hawdd a chyflym i'w osod a'i ddefnyddio
  • Yn cynnwys rhestrau brawddegau eang
  • Creu deunydd newydd yn hawdd
  • Ffeiliau adroddiadau yn dangos cynnydd y disgybl
The program in detail

Mae'n gyffredin i ganolbwyntio ar ddatblygu gallu sillafu geiriau unigol gyda rhai disgyblion.

Efallai y gellir atgyfnerthu hyn drwy ddefnyddio'r geiriau hynny mewn brawddegau sydd wedi eu llunio yn ofalus; y 'Pwmpiwr Brawddeg' yw'r union raglen ar gyfer hyn.

Gwaith y disgybl yw teipio brawddeg sydd yn cael ei harddangos gan y rhaglen, a gellir gosod y dasg fel bod gofyn i'r disgybl "EDRYCH A THEIPIO" neu "EDRYCH, CUDDIO, A THEIPIO", gyda chymorth gan y rhaglen gam wrth gam.

Os yw'r disgybl yn cael anhawster gyda'r dasg, bydd y rhaglen yn cynnig cliw drwy fflachio'r llythrennau priodol.

Gellir defnyddio rhestr ddewisiadau syml fel y gall athrawon guddio llafariaid neu lythrennau eraill yn y frawddeg er mwyn defnyddio dull 'cloze'.

Mae enghreifftiau lu o restrau brawddegau wedi eu cynnwys yn y Pwmpiwr Brawddeg; dilynant y rhestrau fel a nodwyd yn O Gam i Gam.

Gall athrawon (a disgyblion!) ddefnyddio'r golygydd i greu rhestrau brawddegau newydd yn gyflym, ac er mwyn eu defnyddio yn y rhaglen.

* Mae O Gam i Gam yn gynllun dysgu ffonig gam wrth gam ac mae wedi ei gyhoeddi gan Y Ganolfan Astudiaethau Addysg.

Atgynhyrchwyd y rhestrau brawddegau o fewn y feddalwedd gyda chaniatâd Y Ganolfan Astudiaethau Addysg.

Some Images of the program in action
You have full control of every aspect of Sentence Pumper It comes with a massive range of lists but also lets you create your own When you've got everything how you like it you're ready to play
Downloads relating to this program

We have discovered that the text-scanner didn't do a perfect job of reading some of the wordlists supplied with Pwmpiwr Brawddeg. To correct this you can download the corrected files in a .zip archive. You will then need to expand the archive (using a suitable tool such as WinZip) into the Resources folder of Pwmpiwr.

£12.50
£60.00